Tăng cường kiểm tra việc khám sức khỏe tại cơ sở khám, chữa bệnh

Mới đây, Bộ Y tế đã ban hành Công văn 627/KCB-PHCN&GĐ về việc tiếp tục tăng cường công tác khám sức khỏe trên toàn quốc.

Kiểm tra việc khám sức khỏe
Tăng cường kiểm tra việc khám sức khỏe tại cơ sở khám, chữa bệnh (Ảnh minh họa)


Theo đó, nhằm đảm bảo hoạt động khám sức khỏe trên toàn quốc được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ và đồng bộ, Bộ Y tế yêu cầu:

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động khám sức khỏe tại các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc quyền quản lý, đặc biệt tại các cơ sở báo chí đã phản ánh;

- Tăng cường phối hợp với cơ quan báo chí, chính quyền địa phương, lực lượng công an trên địa bàn để kịp thời ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp cố ý làm trái quy định trong khám, chữa bệnh nói chung và khám sức khỏe nói riêng;

- Theo dõi sát việc thay đổi địa điểm khám, thời gian khám, nhân lực tham gia, hợp đồng, trang thiết bị… của các cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe;

- Các cơ quan, tổ chức, cơ sở có triển khai hoạt động khám sức khỏe (bệnh viện, viện, trường Đại học trực thuộc Bộ Y tế…) định kỳ tổng hợp và nộp báo cáo về Bộ Y tế vào ngày 15/12 hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu (nếu có).

Công văn này được ban hành ngày 13/6/2019.

>> Khám sức khỏe định kỳ có được bảo hiểm y tế chi trả?

Thùy Linh
Quang cao