Siết chặt quản lý chất thải rắn tại các địa phương ảnh hưởng Covid-19

Đây là nội dung trong Công văn 6118/BTNMT-TCMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành về việc tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Cụ thể, trong thời gian vừa qua, một số vụ việc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường mới được phát hiện cho thấy công tác kiểm tra, giám sát cần được tăng cường hơn nữa ở các cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, đặc biệt là các cơ sở xử lý chất thải nguy hại, chất thải y tế.

Do đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Tài nguyên và môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành thực hiện một số nội dung sau:

- Chủ động, tăng cường rà soát, kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, đặc biệt là các cơ sở xử lý chất thải nguy hại.

Siết chặt quản lý chất thải rắn tại các địa phương ảnh hưởng Covid-19
Tăng cường kiểm tra cơ sở xử lý chất thải nguy hại (Ảnh minh họa)


- Tăng cường công tác quản lý đối với chất thải y tế phát sinh, đặc biệt tại các địa phương đã, đang và có nguy cơ cao ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

- Chủ động xử lý nghiêm hoặc phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, các Sở phối hợp với Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Môi trường xây dựng kế hoạch thanh tra điều chỉnh trong lĩnh vực bảo vệ môi trường năm 2021, trong đó bổ sung nội dung thanh tra chuyên đề đối với các cơ sở xử lý chất thải nguy hại trên phạm vi toàn quốc.

Công văn 6118/BTNMT-TCMT được ban hành ngày 02/11/2020.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục