Tăng giảm cỡ chữ:

Tăng cường kiểm tra các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác

(LuatVietnam) Ngày 10/07/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 852/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội giai đoạn 2011 - 2020.
Nhằm mục tiêu 100% người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng Chính sách xã hội, ngoài yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội nhận dịch vụ ủy thác, các Tổ tiết kiệm và vay vốn, Ngân hàng Chính sách xã hội và quá trình sử dụng vốn của người vay, Thủ tướng Chính phủ còn yêu cầu các Bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và các đơn vị có liên quan thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng khác.
Cụ thể như: Củng cố Tổ tiết kiệm và vay vốn; hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Chính sách xã hội, cơ chế khoán tài chính, khoán quỹ lương đến các đơn vị cơ sở và người lao động; hoàn thiện cơ chế quản lý và xử lý nợ bị rủi ro trên cơ sở xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá khả năng thu hồi của các khoản nợ khi đến hạn, quá hạn; phát huy sự tương trợ lẫn nhau của người vay vốn; tranh thủ nguồn lực từ Trung ương và địa phương để đầu tư, nâng cấp, ổn định trụ sở ngân hàng các cấp, trang thiết bị làm việc…
Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm hỗ trợ Ngân hàng Chính sách xã hội trong việc huy động vốn, vay tái cấp vốn và chỉ đạo các tổ chức tín dụng nhà nước thực hiện duy trì số dư tiền gửi tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định của pháp luật.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
  • LuậtViệtnam 

 

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây