Tăng giảm font chữ:

Được tạm ứng trước hạn ngạch 100.000 tấn gạo xuất khẩu

Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo 163/TB-VPCP ngày 21/4 về kết luận tại cuộc họp công tác triển khai, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất khẩu gạo trong bối cảnh dịch bệnh, hạn hán, xâm nhập mặn…

 

tạm ứng trước hạn ngạch xuất khẩu gạo
Phó Thủ tướng cho phép tạm ứng trước hạn ngạch xuất khẩu gạo (Ảnh minh họa)
 

Thông báo này nêu rõ: Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cho phép tạm ứng trước hạn ngạch xuất khẩu gạo là 100.000 tấn để xử lý cho các doanh nghiệp có gạo đưa vào cảng trước ngày 24/3/2020 nhưng chưa đăng ký tờ khai hải quan.

Cho phép xuất khẩu thóc nếp, gạo nếp, tấm nếp trong tháng 4/2020 theo nhu cầu thị trường, không chịu sự điều chỉnh của cơ chế điều hành xuất khẩu gạo tại văn bản số 2827/VPCP-KTTH.

Đối với các doanh nghiệp đã được mở tờ khai hải quan xuất khẩu gạo (trong phạm vi 400.000 tấn), phải rà soát, kiểm tra để phát hiện doanh nghiệp khai khống không có hàng (đăng ký hạn ngạch nhưng không có gạo) và xử lý theo pháp luật.

Việc điều hành xuất khẩu gạo phải bảo đảm không ảnh hưởng đến an ninh lương thực quốc gia, tuyệt đối không để xảy ra thiếu gạo trong mọi tình huống, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu và tình hình dịch bệnh Covid-19…

Tình Nguyễn
Tình NguyễnTình Nguyễn
Chia sẻ: