Tái cơ cấu toàn diện Tập đoàn Vinashin

Chính phủ chủ trương tái cơ cấu lại toàn diện Tập đoàn Vinashin với sự hỗ trợ trực tiếp từ kinh tế nhà nước và các định chế tài chính, tín dụng để duy trì và từng bước ổn định phát triển Tập đoàn với hiệu quả ngày càng cao, trả được nợ, thu hồi được vốn, giữ được vai trò nòng cốt của ngành đóng tàu biển. Đó là một trong các nội dung quan trọng được nêu tại Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 08/08/2010 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2010 diễn ra vào hai ngày 03 và 04 tháng 08 sau khi nghe báo cáo về Tập đoàn Vinashin do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trình.

Các giải pháp cần thực hiện ngay là khẩn trương kiện toàn tổ chức và bộ máy lãnh đạo, duy trì sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống của người lao động, thành lập ban chỉ đạo đo một Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp nói trên …

Trong Nghị quyết lần này còn có các nội dung đáng chú ý khác như báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2010; Đề án Những giải pháp, chính sách để nâng cao chất lượng tăng trưởng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; Báo cáo tổng kết thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân cấp huyện, quận, phường. Chính phủ cũng đã thảo luận các dự án luật là: Luật Thủ đô; Luật Phòng, chống buôn bán người; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Luật Tố cáo.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Chính phủ chỉ đạo bỏ khung giá đất để xác định giá đất theo thị trường

Chính phủ chỉ đạo bỏ khung giá đất để xác định giá đất theo thị trường

Chính phủ chỉ đạo bỏ khung giá đất để xác định giá đất theo thị trường

Đây là một trong những nội dung chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 37/NQ-CP ngày 17/3/2023 về ban hành Chương trình đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.