Từ 10/01/2022, sửa quy định về phí thẩm định hồ sơ cấp Sổ đỏ

Ngày 26/11/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 106/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 85/2019/TT-BTC về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong đó, Thông tư 106/2021 sửa đổi, bổ sung Thông tư 85/2019 về phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như sau:

i) Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là khoản thu đối với công việc thẩm định hồ sơ, các điều kiện cần và đủ đảm bảo việc thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (bao gồm cấp lần đầu, cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận và chứng nhận biến động vào giấy chứng nhận đã cấp) theo quy định của pháp luật.

Căn cứ quy mô diện tích của thửa đất, tính chất phức tạp của từng loại hồ sơ, mục đích sử dụng đất và điều kiện cụ thể của địa phương để quy định mức thu phí cho từng trường hợp.

Theo đó, Thông tư 106/2021 chia phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm cấp lần đầu, cấp mới, trong khi đó Thông tư 85/2019 chỉ quy định “cấp” giấy chứng nhận.

sửa quy định về phí thẩm định hồ sơ cấp Sổ đỏ Từ 10/01/2022, sửa quy định về phí thẩm định hồ sơ cấp Sổ đỏ (Ảnh minh họa)


Ngoài ra, Thông tư 106 còn sửa quy định về phí đăng ký giao dịch bảo đảm, cụ thể:

Phí đăng ký giao dịch bảo đảm (phí đăng ký biện pháp bảo đảm) là khoản thu khi thực hiện chứng nhận đăng ký đối với biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm bù đắp chi phí cho việc thực hiện công việc, dịch vụ đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và bù đắp chi phí cho hoạt động thu phí.

Trước đây, Thông tư 85/2019 giải thích phí đăng ký giao dịch bảo đảm là khoản thu bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Việc quy định mức phí đăng ký giao dịch bảo đảm còn căn cứ vào số lượng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (trước đây quy định là các trường hợp đăng ký, thửa đất).

Thông tư này có hiệu lực từ 10/01/2022.

Nếu có thắc mắc về bài viết, bạn đọc liên hệ 1900.6192 để được giải đáp, hỗ trợ.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Khách vay gặp khó khăn được giãn nợ ngân hàng đến hết 31/12/2024

Khách vay gặp khó khăn được giãn nợ ngân hàng đến hết 31/12/2024

Khách vay gặp khó khăn được giãn nợ ngân hàng đến hết 31/12/2024

Ngày 18/6/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 06/2024/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2023/TT-NHNN về việc tổ tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn.