Sửa đổi quy chế phát hành giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng

(LuatVietnam) Nội dung sửa đổi, bổ sung được quy định tại Thông tư số 16/2009/TT-NHNN vừa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 11/8/2009. Theo đó, sửa đổi, bổ sung các Điều 22, 28, 29, 30, 40, 41 và 42 của Quy chế phát hành giấy tờ có giá trong nước của tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 07/2008/QĐ-NHNN ngày 24/3/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Cụ thể, tại Điều 28 quy định về điều kiện phát hành trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền, khoản 3 được sửa đổi là tổ chức tín dụng phải có “Kết quả hoạt động, kinh doanh của năm liền kề trước năm phát hành và tính đến thời điểm gần nhất phải có lãi; tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ của năm liền kề trước năm phát hành và tính đến thời điểm gần nhất dưới 5%” (trước đây quy định tiêu chuẩn tổ chức tín dụng được xếp loại A); khoản 5 bổ sung quy định “Nếu phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn phát hành trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua có thay đổi, tổ chức tín dụng phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước (cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) để Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận”.

Thời hạn xem xét và ra quyết định về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền của tổ chức tín dụng cũng đã được thay đổi, trước đây chỉ quy định không quá 20 ngày làm việc thì nay tăng lên 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị phát hành của tổ chức tín dụng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

 

  • LuậtViệtnam 
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Các Luật, Nghị định định về thuế sẽ ban hành trong năm 2024

Các Luật, Nghị định định về thuế sẽ ban hành trong năm 2024

Các Luật, Nghị định định về thuế sẽ ban hành trong năm 2024

Đây là nội dung đáng chú ý tại Quyết định 316/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh điều chỉnh năm 2024 và Chương trình xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023).

Tỷ lệ vốn ngắn hạn được cho vay trung, dài hạn của tổ chức tín dụng

Tỷ lệ vốn ngắn hạn được cho vay trung, dài hạn của tổ chức tín dụng

Tỷ lệ vốn ngắn hạn được cho vay trung, dài hạn của tổ chức tín dụng

Ngày 10/8/2009, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 15/2009/TT-NHNN quy định tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn đối với các tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam, trừ quỹ tín dụng nhân dân cơ sở. Theo Thông tư này, nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn của tổ chức tín dụng bao gồm: tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn có thời hạn gửi còn lại đến 12 tháng của tổ chức (kể cả tổ chức tín dụng khác), cá nhân

Chính sách hỗ trợ người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn: tối đa 100 ngàn đồng/người năm

Chính sách hỗ trợ người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn: tối đa 100 ngàn đồng/người năm

Chính sách hỗ trợ người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn: tối đa 100 ngàn đồng/người năm

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 ban hành chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn. Mục tiêu của chính sách này là hỗ trợ đời sống của người dân, góp phần xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội ở vùng khó khăn; hỗ trợ người dân nâng cao năng suất, chất lượng nông sản và từng bước tiếp cận với sản xuất hàng hóa, thông qua hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi có chất lượng cao. Việc hỗ trợ được thực hiện bằng tiền hoặc hiện vật, cụ thể:

Chỉ được dùng thuốc chữa bệnh để khuyến mại cho thương nhân kinh doanh thuốc

Chỉ được dùng thuốc chữa bệnh để khuyến mại cho thương nhân kinh doanh thuốc

Chỉ được dùng thuốc chữa bệnh để khuyến mại cho thương nhân kinh doanh thuốc

Ngày 06/08/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2009/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 4 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại. Theo đó, khoản 7 Điều 4 của Nghị định số 37/2006/NĐ-CP quy định..

01 tỷ đồng/năm cho cơ sở hạ tầng của xã thuộc Chương trình 135

01 tỷ đồng/năm cho cơ sở hạ tầng của xã thuộc Chương trình 135

01 tỷ đồng/năm cho cơ sở hạ tầng của xã thuộc Chương trình 135

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 101/2009/QĐ-TTg ngày 05/8/2009 ban hành định mức đầu tư một số dự án thuộc Chương trình 135 giai đoạn II áp dụng trong năm 2010 như sau: Đối với các xã thuộc Chương trình 135 giai đoạn II: dự án hỗ trợ phát triển sản xuất là 300 triệu đồng/xã/năm; dự án cơ sở hạ tầng là 1.000 triệu đồng/xã/năm; dự án đào tạo cán bộ xã, cộng đồng là 60 triệu đồng/xã/năm.