Năm 2020, sẽ sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về đất đai

Ngày 06/12/2019, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 116/NQ-CP về Kế hoạch hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị.

Theo đó, tại Kế hoạch ban hành kèm Nghị quyết này, Chính phủ đặt ra nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu là tổng kết và đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2013 để trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Đồng thời, nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành, đảm bảo sự thống nhất giữa các Luật có liên quan, các Nghị định và Thông tư quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai cũng cần phải được rà soát, sửa đổi. Dự kiến sẽ hoàn thành trong quý IV năm 2020.

sửa đổi quy định về đất đai
Năm 2020, sẽ sửa đổi nhiều quy định về đất đai (Ảnh minh họa)
 

Ngoài ra, còn phải rà soát, đề xuất sửa đổi các Nghị định và Thông tư liên quan đến:

- Quy hoạch, xây dựng đô thị để giải quyết các vướng mắc, bất cập hiện nay. Hoàn thành trong quý II năm 2020;

- Thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, mặt nước để đảm bảo thống nhất với pháp luật đất đai và pháp luật về ngân sách Nhà nước...

Bên cạnh đó, Luật Nhà ở và các Luật khác có liên quan đến quản lý, sử dụng đất đô thị theo chương trình xây dựng luật của Quốc hội cũng phải được rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 06/12/2019.

Nguyễn Hương

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Quang cao