3 bước sửa đổi Giấy phép văn phòng đại diện ngân hàng nước ngoài

Thông tư 25/2019/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 02/12/2019 đã có những thay đổi trong việc cấp Giấy phép và tổ chức hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.


Sửa đổi Giấy phép văn phòng đại diện ngân hàng nước ngoài
Sửa đổi Giấy phép văn phòng đại diện ngân hàng nước ngoài (Ảnh minh họa)


Cụ thể nội dung này được quy định khoản 4 Điều 1 Thông tư như sau:

Bước 1. Văn phòng đại diện lập hồ sơ gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh nơi đặt trụ sở nếu thay đổi tên, gia hạn thời hạn hoạt động hoặc gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh nơi dự kiến chuyển trụ sở đến nếu thay đổi địa điểm đặt trụ sở.

Hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đề nghị thay đổi do người đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng ký, trong đó phải có nội dung hiện tại, nội dung dự kiến thay đổi và lý do thay đổi;

- Tài liệu chứng minh lý do thay đổi (nếu đổi tên) hoặc tài liệu chứng minh văn phòng đại diện có quyền sử dụng hoặc sẽ có quyền sử dụng hợp pháp trụ sở tại địa điểm mới (nếu đổi địa điểm đặt trụ sở);

- Báo cáo tài chính năm liền kề năm nộp hồ sơ đề nghị đã được kiểm toán độc lập của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng;

- Báo cáo tổng quan tình hình hoạt động của văn phòng đại diện đối với trường hợp gia hạn thời hạn hoạt động (trong đó nêu rõ tình hình hoạt động trong 03 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị và kế hoạch hoạt động trong năm tiếp theo).

Bước 2. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh có văn bản yêu cầu văn phòng đại diện bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3. Trong 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh có quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép đối với nội dung thay đổi của văn phòng đại diện.

Trường hợp từ chối, Ngân hàng Nhà nước có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 17/01/2020.


Thùy Linh
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục