Sửa đổi 2 TTHC liên quan đến đăng ký giao dịch chứng khoán

Những thủ tục hành chính (TTHC) này được ban hành kèm theo Quyết định 1571/QĐ-BTC ngày 19/8/2019 của Bộ Tài chính.

TTHC liên quan đến đăng ký giao dịch chứng khoán
TTHC liên quan đến đăng ký giao dịch chứng khoán (Ảnh minh họa)


02 TTHC liên quan đến hoạt động đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống cho chứng khoán chưa niêm yết được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13 năm 2019 của Bộ Tài chính bao gồm: thủ tục Đăng ký giao dịch chứng khoán và thủ tục Thay đổi đăng ký giao dịch chứng khoán.

Cụ thể hồ sơ của từng thủ tục như sau:

- Thủ tục Đăng ký giao dịch chứng khoán

Đối với công ty đại chúng đã đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)

+ Giấy đề nghị đăng ký giao dịch chứng khoán;

+ Thông tin tóm tắt về công ty;

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm liền trước năm nộp hồ sơ đăng ký giao dịch của doanh nghiệp trừ một số trường hợp;

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;

+ Bản sao công văn thông báo cho Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc đăng ký ngày chốt danh sách cổ đông.

Đối với công ty đại chúng chưa đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)

Ngoài các giấy tờ nêu trên còn cần bổ sung thêm hồ sơ đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

- Thủ tục Thay đổi đăng ký giao dịch chứng khoán

+ Giấy đề nghị thay đổi đăng ký giao dịch;

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán đã được điều chỉnh do VSD cấp (trừ trường hợp thay đổi đăng ký giao dịch do giảm vốn);

+ Các tài liệu liên quan đến việc thay đổi số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 19/8/2019.


Thùy Linh
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Hướng dẫn mới về giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ

Hướng dẫn mới về giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ

Hướng dẫn mới về giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ

Thông tư số 30/2023/TT-BTC hướng dẫn việc đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu, thanh toán giao dịch và tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước được Bộ Tài Chính ban hành ngày 17/5/2023.