Hà Nội: Chấm dứt ngay việc sử dụng tài sản công sai quy định

Nội dung này được UBND TP Hà Nội đề cập tại Chỉ thị 12/CT-UBND về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật.

Hà Nội: Chấm dứt ngay việc sử dụng tài sản công sai quy định
Hà Nội: Chấm dứt ngay việc sử dụng tài sản công sai quy định (Ảnh minh họa)

Về việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết, Hà Nội yêu cầu các đơn vị chấm dứt ngay việc sử dụng tài sản công không đúng quy định (chưa có Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc sử dụng tài sản công không đúng Đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt...).

Đặc biệt, phải nộp toàn bộ số tiền thu được từ sử dụng tài sản công không đúng quy định vào ngân sách Nhà nước. Cơ quan cấp trên trực tiếp của đơn vị sự nghiệp công lập và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Thành phố nếu để xảy ra tình trạng sử dụng tài sản công không đúng quy định thuộc phạm vi quản lý.

Về mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung: trước mắt tiếp tục tạm dừng việc mua sắm tập trung cấp quốc gia (trừ thuốc) theo chỉ đạo của Chính phủ; Sở Tài chính rà soát, tham mưu UBND Thành phố điều chỉnh những bất cập phát sinh về Danh mục mua sắm tập trung của Thành phố, đảm bảo đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật và thực tế của Thành phố…

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục