Tăng giảm cỡ chữ:

Từ 01/02/2021, bệnh viện sử dụng mẫu giấy báo tử mới

Phiếu chẩn đoán nguyên nhân tử vong, cấp giấy báo tử và thống kê tử vong tại cơ sở khám, chữa bệnh được Bộ Y tế ban hành kèm theo Thông tư 24/2020/TT-BYT.

Theo đó, khoản 1 Điều 5 Thông tư này quy định, sau khi xác định tình trạng người bệnh đã tử vong, cơ sở khám, chữa bệnh có trách nhiệm ghi đầy đủ nội dung theo mẫu giấy báo tử quy định tại phụ lục II ban hành kèm Thông tư này.

Giấy báo tử được làm thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, 01 bản giao cho người thân thích để làm thủ tục khai tử và 01 bản lưu tại cơ sở khám, chữa bệnh.

Đáng chú ý: Mẫu giấy báo tử do cơ sở khám, chữa bệnh phát hành trước ngày 01/02/2021 - ngày Thông tư này có hiệu lực, được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31/12/2021.

su dung mau giay bao tu moi
Từ 01/02/2021, bệnh viện sử dụng mẫu giấy báo tử mới (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, Thông tư còn hướng dẫn các trường hợp cấp lại giấy báo tử do nhầm lẫn khi ghi chép hoặc do mất, rách, nát giấy báo tử. Cụ thể:

Bước 1: Người thân thích của người tử vong làm đơn đề nghị cấp lại giấy báo tử gửi đến cơ sở khám, chữa bệnh đã cấp giấy báo tử lần đầu (nếu cấp lại do nhầm lần thì phải kèm giấy tờ chứng minh nội dung nhầm lẫn).

Bước 2: Trong thời hạn tối đa 01 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được đơn đề nghị, cơ sở khám chữa bệnh thu hồi giấy báo tử nhầm lần (để hủy), rách, nát. Giấy báo tử mới phải ghi rõ số, quyển số của giấy báo tử cũ và đóng dấu “cấp lại”.

Trong trường hợp phải xác minh thì thời hạn xác minh không quá 05 ngày làm việc…

Thông tư này được ban hành ngày 28/12/2020.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6199 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây