Nghị định 125: Thêm hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp

Nghị định số 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 05/12/2020 sẽ bổ sung các hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp.

Căn cứ khoản 1 Điều 4 Nghị định 125/2020, sử dụng hóa đơn không hợp pháp thuộc một trong các hành vi sau đây:

- Sử dụng hóa đơn giả.

- Hóa đơn chưa có giá trị sử dụng, hết giá trị sử dụng.

- Hóa đơn bị ngừng sử dụng trong thời gian bị cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn, trừ trường hợp được phép sử dụng theo thông báo của cơ quan thuế.

- Hóa đơn điện tử không đăng ký sử dụng với cơ quan thuế.

- Hóa đơn điện tử chưa có mã của cơ quan thuế đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

- Hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ có ngày lập trên hóa đơn từ ngày cơ quan thuế xác định bên bán không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ có ngày lập trên hóa đơn trước ngày xác định bên lập hóa đơn không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chưa có thông báo của cơ quan thuế về việc bên lập hóa đơn…

Nghị định 125: Thêm hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp
Sử dụng hóa đơn không hợp pháp (Ảnh minh họa) 

Theo quy định hiện hành tại Điều 22 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 về sử dụng hóa đơn bất hợp pháp là việc sử dụng hóa đơn giả, hóa đơn chưa có giá trị sử dụng, hết giá trị sử dụng.

Như vậy, Nghị định 125/2020 đã bổ sung hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp có thêm việc sử dụng hóa đơn bị ngừng sử dụng trong thời gian bị cưỡng chế, hóa đơn không đăng ký sử dụng với cơ quan thuế, hóa đơn điện tử chưa có mã của cơ quan thuế…

Nghị định này được ban hành ngày 19/10/2020.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục