Soạn thảo loạt văn bản hướng dẫn 6 luật mới

(LuatVietnam) Ngày 11/01/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 50/QĐ-TTg ban hành Danh mục và phân công soạn thảo văn bản hướng dẫn 6 luật mới, đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 4.

Cụ thể, Thủ tướng phân công các Bộ, cơ quan liên quan chủ trì, phối hợp soạn thảo các văn bản hướng dẫn thi hành 06 luật sẽ có hiệu lực từ đầu năm 2018 - 2019, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng (hiệu lực 15/01/2018); Luật Quản lý nợ công (hiệu lực 01/07/2018); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài (hiệu lực ngày 01/07/2018); Luật Quy hoạch; Luật Thủy sản và Luật Lâm nghiệp (đều có hiệu lực ngày 01/01/2019).

Soạn thảo loạt văn bản hướng dẫn 6 luật mới
Thủ tướng đã phân công soạn thảo loạt văn bản hướng dẫn 6 luật mới

Trong đó, sẽ có 13 Nghị định quy định chi tiết các luật nêu trên sẽ được soạn thảo trong năm 2018, như: Nghị định về nghiệp vụ quản lý nợ công; Nghị định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết, giao dịch công cụ nợ của Chính phủ; Nghị định về quản lý cấp và bảo lãnh Chính phủ;  Nghị định về cho vay lại vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ; Nghị định quy định chi tiết Luật Thủy sản 2017; Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

LuatVietnam

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Không được lấy ý kiến con ở với ai sau ly hôn trước mặt cha mẹ để tránh gây áp lực

Không được lấy ý kiến con ở với ai sau ly hôn trước mặt cha mẹ để tránh gây áp lực

Không được lấy ý kiến con ở với ai sau ly hôn trước mặt cha mẹ để tránh gây áp lực

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong giải quyết vụ việc về hôn nhân và gia đình.