Mức tiền bảo hiểm đầu tư xây dựng bắt buộc tối thiểu từ 01/10/2022

Đây là một trong những nội dung được hướng dẫn tại Thông tư 50/2022/TT-BTC ngày 01/8/2022 của Bộ Tài chính về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Cụ thể, Điều 7 Thông tư nêu rõ, số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với bảo hiểm bắt buộc công trình trong thời gian xây dựng là giá trị đầy đủ của công trình khi hoàn thành.

Bao gồm toàn bộ vật liệu, chi phí nhân công, cước phí vận chuyển, thiết bị lắp đặt vào công trình, các loại thuế, phí và các hạng mục khác do chủ đầu tư/nhà thầu cung cấp.

Số tiền bảo hiểm tối thiểu với công trình trong thời gian xây dựng không thấp hơn tổng giá trị hợp đồng xây dựng, kể cả giá trị điều chỉnh và bổ sung (nếu có).
Số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với bảo hiểm xây dựng bắt buộc
Số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với bảo hiểm xây dựng bắt buộc (Ảnh minh họa)

Đối tượng bảo hiểm bắt buộc công trình trong thời gian xây dựng là quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 119/2015/NĐ-CP và khoản 2 Điều 1 Nghị định 20/2022/NĐ-CP như: Công trình có ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng; Công trình có ảnh hưởng lớn đến môi trường; Công trình có yêu cầu kỹ thuật đặc thù, điều kiện thi công xây dựng phức tạp...

Về phạm vi bảo hiểm: Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất phát sinh từ mọi rủi ro, trừ số trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/10/2022.

Nếu có thắc mắc liên quan, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192  để được hỗ trợ, giải đáp.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục