Số lượng Phó Giám đốc Sở từ 25/11/2020

Nghị định 107/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Số lượng Phó Giám đốc Sở từ 25/11/2020
Số lượng các Phó Giám đốc Sở từ 25/11/2020 (Ảnh minh họa)

Theo Nghị định này, Phó Giám đốc Sở thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở, giúp Giám đốc Sở thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ cụ thể do Giám đốc Sở phân công và chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Bình quân mỗi Sở có 03 Phó Giám đốc (trước đây quy định số lượng Phó Giám đốc Sở không quá 03 người).

Riêng Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, ngoài tổng số lượng Phó Giám đốc theo quy định tính bình quân chung thì mỗi thành phố được tăng thêm không quá 10 Phó Giám đốc (trước đây, số lượng Phó Giám đốc các Sở thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh không quá 04 người).

Căn cứ số lượng Sở được thành lập và tổng số lượng Phó Giám đốc, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cụ thể số lượng Phó Giám đốc của từng Sở cho phù hợp.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 25/11/2020.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục