Tăng giảm font chữ:

BHXH tỉnh chịu trách nhiệm về số liệu chi phí khám chữa bệnh

Đây là nội dung nổi bật nêu tại Công văn 2568/BHXH-CSYT về thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo giá dịch vụ y tế.

chi phí khám chữa bệnh
BHXH tỉnh chịu trách nhiệm về số liệu chi phí khám chữa bệnh (Ảnh minh họa)


Theo đó, về việc thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) theo giá dịch vụ y tế, bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh:

- Rà soát các chi phí liên quan đến định mức tính giá tạm thời chưa thanh toán năm 2017, năm 2018 và xác định số tiền được thanh toán, không chấp nhận thanh toán…

- Thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước;

- Thực hiện thanh toán bổ sung các chi phí chưa được cơ quan BHXH thanh toán vào kỳ quyết toán của năm 2019.

Đặc biệt, BHXH các tỉnh phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu đã báo cáo về chi phí khám chữa bệnh theo giá dịch vụ y tế. Trong đó:

- Định mức tính giá chưa thanh toán năm 2017 gồm số tiền chưa được cơ quan BHXH thanh toán, đã được thanh toán, số tiền ngày giường nằm ghép không thanh toán (nếu có) …

- Định mức tính giá chưa thanh toán năm 2018 gồm số tiền khám, tiền giường, tiền dịch vụ kỹ thuật vượt định mức, tiền vật tư y tế…

Công văn này được ban hành ngày 16/7/2019.

 
Nguyễn Hương
Nguyễn HươngNguyễn Hương
Chia sẻ: