4 điều kiện sinh viên được xem xét chuyển ngành khác

Quy chế đào tạo trình độ đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tại Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT đã có hiệu lực từ ngày 03/5/2021.

Theo đó, Điều 16 Thông tư này quy định cụ thể điều kiện để sinh viên được chuyển ngành, chuyển nơi học, chuyển cơ sở đào tạo, chuyển hình thức học.

​4 điều kiện sinh viên được xem xét chuyển ngành khác
4 điều kiện sinh viên được xem xét chuyển ngành khác (Ảnh minh họa)

Cụ thể như sau:

Chuyển sang học chương trình/ngành đào tạo khác hoặc phân hiệu khác của cơ sở đào tạo hoặc từ phân hiệu về trụ sở chính:

- Không đang là sinh viên năm nhất hoặc năm cuối khóa, không thuộc diện bị xem xét buộc thôi học và còn đủ thời gian học tập;

- Sinh viên đạt điều kiện trúng tuyển của chương trình, ngành đào tạo, của trụ sở chính (hoặc phân hiệu) trong cùng khóa tuyển sinh;

- Cơ sở đào tạo, trụ sở chính (hoặc phân hiệu) có đủ các điều kiện bảo đảm chất lượng, chưa vượt quá năng lực đào tạo với chương trình, ngành đào tạo đó;

- Được sự đồng ý của thủ trưởng các đơn vị chuyên môn phụ trách chương trình, ngành đào tạo, người phụ trách phân hiệu (nơi chuyển đi và chuyến đến) và của hiệu trưởng cơ sở đào tạo.

Chuyển cơ sở đào tạo

- Không đang là sinh viên năm nhất hoặc năm cuối khóa, không thuộc diện bị xem xét buộc thôi học và còn đủ thời gian học tập;

- Sinh viên đạt điều kiện trúng tuyển của chương trình, ngành đào tạo cùng khóa tuyển sinh tại nơi chuyển đến;

- Nơi chuyển đến có đủ các điều kiện bảo đảm chất lượng, chưa vượt quá năng lực đào tạo đối với chương trình, ngành đào tạo đó;

- Được sự đồng ý của hiệu trưởng cơ sở đào tạo xin chuyển đi và cơ sở đào tạo xin chuyển đến.

Chuyển từ đào tạo theo hình thức chính quy sang hình thức vừa làm vừa học hoặc đào tạo từ xa của cơ sở đào tạo: Còn đủ thời gian học tập với hình thức chuyển đến.

Thông tư này được ban hành ngày 18/3/2021.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục