Sinh viên bằng giỏi học lại quá 5% tổng số tín chỉ bị hạ 1 bậc

Từ ngày 03/5/2021, Quy chế đào tạo trình độ đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tại Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT có hiệu lực.

Theo đó, khoản 3 Điều 14 Thông tư này nêu rõ, hạng tốt nghiệp của sinh viên được xác định căn cứ vào điểm trung bình tích lũy toàn khóa. Đặc biệt, hạng tốt nghiệp của sinh viên có điểm trung bình tích lũy loại xuất sắc và giỏi sẽ bị giảm đi một mức nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Khối lượng của các học phần phải học lại vượt quá 5% so với tổng số tín chỉ quy định cho toàn chương trình;

- Sinh viên đã bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong thời gian học.

Trong đó, sinh viên được xếp loại học lực theo điểm trung bình học kỳ, điểm trung bình năm học hoặc điểm trung bình tích lũy như sau:

- Theo thang điểm 4: Từ 3,6 đến 4,0: Xuất sắc; Từ 3,2 đến cận 3,6: Giỏi; Từ 2,5 đến cận 3,2: Khá; Từ 2,0 đến cận 2,5: Trung bình; Từ 1,0 đến cận 2,0: Yếu; Dưới 1,0: Kém.

- Theo thang điểm 10: Từ 9,0 đến 10,0: Xuất sắc; Từ 8,0 đến cận 9,0: Giỏi; Từ 7,0 đến cận 8,0: Khá; Từ 5,0 đến cận 7,0: Trung bình; Từ 4,0 đến cận 5,0: Yếu; Dưới 4,0: Kém.

Sinh viên bằng giỏi hạ 1 bậc khi học lại quá 5% tổng số tín chỉ
Sinh viên bằng giỏi hạ 1 bậc khi học lại quá 5% tổng số tín chỉ (Ảnh minh họa)

Đồng thời, sinh viên chỉ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây mới được xét và công nhận tốt nghiệp:

- Tích lũy đủ học phần, số tín chỉ và hoàn thành các nội dung bắt buộc khác theo yêu cầu của chương trình đào tạo, đạt chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo;

- Điểm trung bình tích lũy của toàn khóa học đạt từ trung bình trở lên;

- Tại thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập.

Thông tư này được ban hành ngày 18/3/2021.

Đánh giá bài viết:
(1 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Hà Nội sửa đổi quy định tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất

Hà Nội sửa đổi quy định tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất

Hà Nội sửa đổi quy định tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định 41/2024/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 1 Quyết định 12/2021/QĐ-UBND quy định tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất trả tiền thuê hàng năm; đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm; đơn giá thuê đất có mặt nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội.