Siết chặt quản lý phôi Sổ đỏ

Ngày 20/7/2018, Tổng cục Quản lý Đất đai đã ban hành Công văn 1294/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ về tăng cường biện pháp quản lý, sử dụng phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Sổ đỏ).

Công văn nêu rõ, hiện nay ở một số địa phương còn tình trạng quản lý phôi Sổ đỏ không chặt chẽ hoặc đã để xảy ra làm mất, thất lạc phôi Sổ đỏ trong các giai đoạn trước đây, nhưng không có biện pháp giải quyết theo đúng quy định.

Siết chặt quản lý phôi Sổ đỏ

Tổng cục Quản lý Đất đai yêu cầu siết chặt quản lý phôi Sổ đỏ (Ảnh minh họa)

Do đó, các Sở Tài nguyên và Môi trường cần thực hiện ngay một số việc sau:

- Chấn chỉnh và chỉ đạo sát sao việc quản lý phôi Sổ đỏ ở địa phương trên toàn bộ phạm vi tỉnh, thành phố; không để xảy ra tình trạng sử dụng phôi tự do, tùy tiện, không có cán bộ chuyên trách quản lý, không lập sổ theo dõi hàng ngày, không thu hồi các phôi bị hư hỏng để tổ chức tiêu hủy…

- Trường hợp bị mất hoặc thất thoát phôi Sổ đỏ mà chưa xác định được nguyên nhân thì phải công khai các seri phôi bị mất, thất thoát trên website của Sở Tài nguyên và Môi trường và gửi thông báo tới các cơ quan khác có liên quan như các tổ chức tín dụng, các cơ quan công chứng, chứng thực...

- Chỉ đạo các Văn phòng đăng ký đất đai và các chi nhánh trong địa phương, các đơn vị tư vấn (nếu có) và các cơ quan có liên quan không được sử dụng, xác nhận đối với các phôi Giấy chứng nhận có số seri bị mất, thất lạc.

- Phát hiện có phôi Sổ đỏ có số seri bị mất, thất lạc thì phải báo ngay cho cơ quan công an tại địa phương.

LuatVietnam

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục