Sẽ kiểm tra đột xuất chất lượng nước tại đơn vị cấp nước

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất nước sạch sử dụng cho sinh hoạt đã được Bộ Y tế ban hành tại Thông tư 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018.

Theo yêu cầu của Thông tư này, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế huyện có trách nhiệm ngoại kiểm định kỳ và đột xuất chất lượng nước sạch của các đơn vị cấp nước có quy mô từ 500 hộ gia đình trở lên, hoặc công suất thiết kế từ 1000m3/ngày đêm trở lên trong trường hợp không xác định được số hộ gia đình.
 

Sẽ kiểm tra đột xuất chất lượng nước tại đơn vị cấp nước

Sẽ kiểm tra đột xuất chất lượng nước tại đơn vị cấp nước (Ảnh minh họa)


Các đơn vị cấp nước phải chịu trách nhiệm về chất lượng nước do đơn vị cung cấp; có hồ sơ về hóa chất sử dụng trong quá trình sản xuất nước sạch. Đồng thời, phải công khai thông tin về chất lượng nước sạch.

Cũng theo Thông tư này, nước sạch dùng cho sinh hoạt là nước đáp ứng các tiêu chuẩn như: Các hóa chất sắt nằm trong ngưỡng 0,3 mg/L; Natri nằm trong ngưỡng 200 mg/L…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/06/2019.

Lan Vũ 

Loading...
Quang cao