Sẽ đưa khởi nghiệp vào chương trình đào tạo đại học

Ngày 24/5/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Công văn 2101/BGDĐT-KHCNMT về hướng dẫn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Tại Công văn này, Bộ yêu cầu:

- Các cơ sở giáo dục đại học xem xét, bổ sung vào chương trình đào tạo các chuyên đề, nội dung liên quan khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo hướng linh hoạt phù hợp với ngành đào tạo.

Sẽ đưa khởi nghiệp vào chương trình đào tạo đại học
Sẽ đưa khởi nghiệp vào chương trình đào tạo đại học (Ảnh minh họa)

- Chủ động kết nối với doanh nghiệp về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để tạo điều kiện cho sinh viên định hướng xây dựng các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tạo cơ chế, ký kết các chương trình hợp tác cụ thể với doanh nghiệp.

- Thường xuyên tổ chức các hoạt động thực tập, trải nghiệm tại doanh nghiệp, các tổ chức có liên quan đến khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhằm tạo điều kiện cho sinh viên được tiếp xúc với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

LuatVietnam

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Các Luật, Nghị định định về thuế sẽ ban hành trong năm 2024

Các Luật, Nghị định định về thuế sẽ ban hành trong năm 2024

Các Luật, Nghị định định về thuế sẽ ban hành trong năm 2024

Đây là nội dung đáng chú ý tại Quyết định 316/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh điều chỉnh năm 2024 và Chương trình xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023).