Sẽ có chính sách riêng với công chức tại Bộ phận Một cửa

Ngày 8/8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 985/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP về chế độ một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Kế hoạch này bao gồm các nội dung cụ thể như sau:

- Ban hành văn bản hướng dẫn chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa;

- Ban hành Thông tư quy định chi tiết Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông;

Sẽ có chính sách riêng với công chức làm việc tại Bộ phận Một cửa

Sẽ có chính sách riêng với công chức tại Bộ phận Một cửa (Ảnh minh họa)

- Hoàn thành việc bố trí trụ sở (ưu tiên chuyển đổi công năng hoặc nâng cấp, cải tạ trụ sở), bố trí trang thiết bị tại Bộ phận một cửa;

- Công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận một cửa; danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công cấp bộ, tỉnh;

- Ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với việc giải quyết từng thủ tục hành chính.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem thêm:     


Luật Cán bộ, công chức và những nội dung đáng chú ý nhất 2018

LuatVietnam

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục