Sẽ ban hành 24 Nghị định hướng dẫn 7 Luật mới

Ngày 12/7/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 851/QĐ-TTg về Danh mục và phân công cơ quan soạn thảo chủ trì văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5.

Sớm ban hành 24 Nghị định hướng dẫn 7 Luật mới

Sẽ ban hành 24 Nghị định hướng dẫn 7 Luật mới (Ảnh minh họa)

Theo đó, sẽ có 24 Nghị định được ban hành trong thời gian tới để hướng dẫn 07 Luật vừa được Quốc hội thông qua.

Trong đó, Luật Tố cáo sẽ có 03 Nghị định hướng dẫn được trình ban hành hoặc ban hành trong tháng 10/2018, gồm: Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tố cáo; Nghị định quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong quân đội nhân dân và Nghị định quy định tố cáo và giải quyết tố cáo trong công an nhân dân.

Luật Cạnh tranh sẽ có 03 Nghị định hướng dẫn được trình ban hành hoặc ban hành từ tháng 01/2019, gồm Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh; Nghị định quy định chi tiết Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh; Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ủy ban cạnh tranh quốc gia.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem thêm:

Chi tiết 7 Luật vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5

LuatVietnam

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục