Mới: Sắp sửa đổi khoản 1 Điều 252 Luật Đất đai 2024

Ngày 17/5/2024, Chính phủ ban hành Nghị quyết 72/NQ-CP về đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 252 Luật Đất đai 31/2024/QH15.

Theo đó, Chính phủ thống nhất thông qua Đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 252 Luật Đất đai số 31/2024/QH15 như đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 45/TTr-BTNMT ngày 06/5/2024 và hồ sơ liên quan kèm theo.

Điều 252. Hiệu lực thi hành

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2025, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

Sắp sửa đổi khoản 1 Điều 252 Luật Đất đai 2024
Sắp sửa đổi khoản 1 Điều 252 Luật Đất đai 2024 (Ảnh minh họa)

Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình của Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc đề nghị bổ sung Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 252 Luật Đất đai 2024 vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2024.

Đồng thời, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội để trình Quốc hội quyết định việc xây dựng, ban hành Nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV (diễn ra vào tháng 5/2024) theo quy trình xem xét, thông qua tại một kỳ họp.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Tư pháp và các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Xem chi tiết Nghị quyết 72/NQ-CP.

Trước đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Tờ trình đề xuất Luật Đất đai 2024 có hiệu lực sớm hơn 06 tháng, tức là có hiệu lực từ 01/7/2024 thay vì 01/01/2025 như quy định.
Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ tổng đài 19006192 để được hỗ trợ.
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục