Sắp có Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của công chức

Ngày 11/12/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 1726/QĐ-TTg về Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6.

Theo Quyết định này, trong khoảng thời gian từ tháng 12/2018 đến tháng 4/2020, sẽ trình thông qua 38 Nghị định và Thông tư hướng dẫn 9 Luật vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 vừa qua, trong đó có:

- 02 Nghị định hướng dẫn về Luật Phòng, chống tham nhũng, gồm: Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập…

Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của công chức

Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của công chức sẽ được ban hành trong thời gian tới 


- 06 Nghị định hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch, như: Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 44/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng…

- 01 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật đặc xá;

- 02 Nghị định hướng dẫn Luật Giáo dục đại học sửa đổi, gồm Nghị định quy định chi tiết và thi hành Luật Giáo dục đại học sửa đổi; Nghị định quy định về cơ chế tự chủ của cơ sở giáo dục đại học công lập…

Cũng theo Quyết định này, trong tháng 01/2019, sẽ trình Chính phủ Nghị định về tiếp tục thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

LuatVietnam

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục