Tăng giảm font chữ:

Sắp có 5 Nghị định hướng dẫn Luật Thủy lợi

(LuatVietnam) Ngày 26/03/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 344/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủy lợi. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Thủ tướng giao cho các Bộ, ngành liên quan là xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này.

Sắp có 5 Nghị định hướng dẫn Luật Thủy lợi
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn Luật Thủy lợi (Ảnh minh họa)

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương xây dựng 5 Nghị định hướng dẫn Luật Thủy lợi, gồm:

- Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;

- Nghị định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước;

- Nghị định quy định việc hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước;

- Nghị định quy định chi tiết về giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi; hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi;

- Nghị định quy định về đối tượng, phạm vi, mức, phương thức hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.

Ngoài ra, xây dựng các Thông tư về: Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi; Giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi; khung giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác; sử dụng nguồn tài chính trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi sử dụng vốn Nhà nước.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

LuatVietnam

Lan VũLan Vũ

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây