Tăng giảm font chữ:

Sai phạm trong tuyển dụng công chức 2019 sẽ bị xử lý nghiêm

Đó là một trong những yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ trong Thông báo 98/TB-VPCP về triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

sai phạm trong tuyển dụng công chức 2019
Sai phạm trong tuyển dụng công chức 2019 sẽ bị xử lý nghiêm (Ảnh minh họa)

Nhằm thực hiện phương châm hành động của Chính phủ năm 2019 “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt những nhiệm vụ như:

- Tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, pháp luật, trọng tâm là hoàn thiện thể chế về kinh tế thị trường, tổ chức bộ máy, quản lý công chức, viên chức…

-  Triển khai có hiệu quả các chính sách về tinh giản biên chế theo quy định. Sớm hoàn thiện các dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức để trình Quốc hội xem xét...  

Ngoài ra cần tập trung đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức, trong đó, công tác tuyển dụng công chức 2019, sử dụng công chức, viên chức phải đúng với năng lực, tiêu chuẩn của vị trí việc làm đã được phê duyệt.

Bên cạnh đó phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức.

Thông báo 98/TB-VPCP được Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 18/03/2019.

Xem thêm:

Chuẩn bị hồ sơ thi tuyển công chức 2019 như thế nào?

Cấu trúc đề thi công chức 2019 theo quy định mới

Ngọc Thúy

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: tuyển dụng công chức