Hà Nội rà soát người thuộc diện được hỗ trợ theo Nghị quyết 42

Sở Lao động Thương binh và Xã hội (UBND TP. Hà Nội) vào ngày 16/4/2020 đã ban hành Công văn 1185/SLĐTBXH-VLATLĐ yêu cầu rà soát, báo cáo đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 thuộc diện được hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP.

Hà Nội rà soát người thuộc diện hỗ trợ của Nghị quyết 42 (Ảnh minh họa)


Theo Công văn này, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội, các phòng, ban ngành liên quan và UBND các xã, phường, thị trấn cần:

- Rà soát, lập danh sách đối tượng bảo trợ xã hội; hộ nghèo, hộ cận nghèo;

- Triển khai tới các xã, phường, thị trấn rà soát lập danh sách Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; thân nhân người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng hàng tháng;

- Rà soát, thống kê các đối tượng lao động trong các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn quản lý; Tổng hợp số liệu rà soát, thống kê các đối tượng lao động của các doanh nghiệp;

- Rà soát, thống kê, tổng hợp các đối tượng lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm trên địa bàn.

Các mẫu biểu báo cáo được ban hành kèm theo Công văn này. Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội cũng yêu cầu báo cáo phải được gửi bằng văn bản về Sở trước 17h ngày 21/4/2020; bản mềm được gửi qua thư điện tử: pvlatld_soldtbxh@hanoi.gov.vn

Lan Vũ
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục