Tăng giảm font chữ:

Quyền lợi giáo viên trường tư ít nhất phải ngang với trường công

Ngày 04/6/2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết 35/NQ-CP tăng cường huy động các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2025.

quyền lợi giáo viên trường tư
Quyền lợi giáo viên trường tư ít nhất phải ngang với trường công (Ảnh minh họa)


Một trong những nội dung quan trọng của Nghị quyết này là việc hoàn thiện thể chế, trong đó có xây dựng, ban hành chính sách về quyền lợi của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý tại các trường tư thục bảo đảm ít nhất ngang với quyền lợi của đội ngũ nhà giáo tại các trường công lập.

Đồng thời, đổi mới cơ chế cấp phát ngân sách Nhà nước theo hướng Nhà nước bảo đảm đầu tư cho các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản thiết yếu (mầm non, phổ thông); chuyển từ hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục sang hỗ trợ trực tiếp cho các đối tượng chính sách, từ cơ chế cấp phát bình quân sang cơ chế Nhà nước đặt hàng.

Ngoài ra, để cải thiện môi trường đầu tư, cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm thủ tục không cần thiết; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin bảo đảm thông tin thông suốt, minh bạch; giải quyết kịp thời những thắc mắc của nhà đầu tư trong quá trình thành lập, hoạt động của các cơ sở giáo dục tư thục…

Các cá nhân, cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết, định kỳ hàng năm gửi báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10 tháng 12 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.


Thùy Linh
Thùy LinhThùy Linh
Chia sẻ:
Từ khóa: giáo viên

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải app LuatVietnam miễn phí tại đây