Quy trình giám định tư pháp quyền tác giả, quyền liên quan

Đây là nội dung chính của Thông tư 02/2019/TT-BVHTTDL được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành ngày 05/7/2019.
quy trình giám định tư pháp
Quy trình giám định tư pháp về quyền tác giả, quyền liên quan (Ảnh minh họa)


Theo đó, quy trình này gồm 06 bước:

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu, trưng cầu giám định

Trong bước này, người hoặc tổ chức giám định tư pháp tiếp nhận yêu cầu giám định kèm theo đối tượng giám định và tài liệu, mẫu vật có liên quan. Nếu không đủ điều kiện giám định thì phải từ chối theo quy định.

Bước 2: Chuẩn bị thực hiện giám định

Để chuẩn bị tốt cho việc thực hiện giám định, người hoặc tổ chức giám định phải nghiên cứu hồ sơ, yêu cầu và các quy định cụ thể về sở hữu trí tuệ để chuẩn bị thực hiện việc giám định.

Đặc biệt, nếu cần làm rõ thêm về nội dung, yêu cầu thì có thể đề nghị người trưng cầu, người yêu cầu cung cấp thêm thông tin, tài liệu liên quan.

Bước 3: Thực hiện giám định

Việc giám định phải thực hiện các nội dung xác định đối tượng, yếu tố xâm phạm, giá trị và những nội dung khác có liên quan đến quyền tác giả và quyền liên quan. Lúc này, người giám định phải có trách nhiệm ghi nhận kịp thời, đầy đủ, trung thực toàn bộ quá trình. 

Kết quả giám định phải được thể hiện dưới dạng văn bản và lưu trong hồ sơ giám định.

Bước 4: Kết luận giám định

Bước 5: Bàn giao kết luận giám định

Bước 6: Lập hồ sơ, lưu giữ hồ sơ giám định

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/9/2019.

 
Nguyễn Hương

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Quang cao