Quy trình bán lẻ hóa đơn cho hộ, cá nhân kinh doanh

Quy trình bán lẻ, cấp lẻ hóa đơn được Tổng cục Thuế ban hành tại Quyết định 829/QĐ-TCT ngày 16/04/2018, nhằm áp dụng thống nhất trong toàn ngành, góp phần cải cách thủ tục hành chính thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

Quy trình bán lẻ hóa đơn cho hộ, cá nhân kinh doanh tại Chi cục Thuế như sau:

Bước 1: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thuế tiếp nhận và kiểm trả hồ sơ của hộ, cá nhân kinh doanh; Hướng dẫn hộ, cá nhân kinh doanh kê khai, xác định các khoản thuế, phí (nếu có) phải nộp theo quy định.

Công chức thuế không được khai thay, ký thay hồ sơ đề nghị mua hóa đơn lẻ của hộ, cá nhân kinh doanh.

Bước 2: Đóng dấu tiếp nhận hồ sơ; ghi sổ nhận hồ sơ tại Ứng dụng quản lý hồ sơ ngay đối với hồ sơ đầy đủ.

Bước 3: Lập Tờ trình đề nghị bán hóa đơn lẻ, trình lãnh đạo Chi cục Thuế phụ trách phê duyệt Tờ trình đề nghị bán hóa đơn lẻ ngay trong ngày làm việc.

Quy trình bán hóa đơn lẻ cho hộ, cá nhân kinh doanh

Quy trình bán lẻ hóa đơn cho hộ, cá nhân kinh doanh vừa được Tổng cục Thuế quy định cụ thể 

Bước 4: Hướng dẫn hộ, cá nhân lập chứng từ nộp thuế bằng giấy hoặc điện tử và nộp tiền thuế vào Kho bạc Nhà nước.

Bước 5: Thực hiện đối chiếu chứng từ nộp thuế với Tờ trình đề nghị bán hóa đơn lẻ, đảm bảo khớp đúng loại thuế, số tiền thuế mà hộ, cá nhân kinh doanh phải nộp.

Bước 6: Ngay trong ngày làm việc hoặc chậm nhất đầu giờ ngày làm việc tiếp theo, phải chuyển cho Bộ phận Ấn chỉ toàn bộ hồ sơ kèm theo Bản chụp Tờ khai thuế, bản chụp Tờ trình đề nghị bán hóa đơn lẻ và chứng từ nộp thuế bằng giấy.

Bộ phận Ấn chỉ nhận hồ sơ và thực hiện bán hóa đơn bán lẻ cho hộ, cá nhân kinh doanh ngay sau khi nhận hồ sơ và không thu tiền bán hóa đơn lẻ.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

LuatVietnam

Đánh giá bài viết:
(1 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục