Quy định về quản lý dự án đầu tư tại Hà Nội

Quy định về quản lý dự án đầu tư tại Hà Nội
(LuatVietnam) Ngày 20 tháng 08 năm 2010 Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội (UBND) vừa ra quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định một số nội dung về quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Theo như Quyết định này thì kể từ ngày 30 tháng 08 năm 2010 đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước của Thành phố, UBND quản lý toàn bộ quá trình đầu tư xây dựng từ việc xác định chủ trương đầu tư, lập dự án, quyết định đầu tư, lập thiết lế, dự toán, lựa chọn nhà thầu, thi công xây dựng đến nghiệm thu, bàn giao và đưa công trình vào khai thác sử dụng. Đối với các dự án của cơ quan trung ương sử dụng vốn ngân sách nhà nước, UBND quản lý thông qua việc giới thiệu, chấp nhận địa điểm đầu tư xây dựng công trình; phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng; giao đất; phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường, cung cấp, đấu nối hạ tầng kỹ thuật và quản lý chất lượng công trình xây dựng theo quy định của Pháp luật. Đối với các dự án sử dụng vốn khác bao gồm cả vốn tư nhân, chủ đầu tư quyết định hình thức và nội dung quản lý dự án và UBND quản lý thông qua việc xác định địa điểm đầu tư dự án có sử dụng đất, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng, giao (cho thuê) đất, đăng ký đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư …  

Các dự án đầu tư ngoài dự án đầu tư xây dựng công trình đều phải thực hiện qua các bước đó là: Xác định căn cứ chuẩn bị đầu tư; Chuẩn bị đầu tư bao gồm đăng ký đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư, lập, thẩm định, phê duyệt sự án đầu tư; Thực hiện dự án đầu tư; Nghiệm thu, bàn giao đưa dự án vào khai thác, sử dụng và quyết toán vốn đầu tư; Giám sát và đánh giá đầu tư.
 
Quyết định cũng đưa ra các Quy định cụ thể về trình tự thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án đối với từng loại dự án cụ thể là: Dự án đấu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước của Thành phố; Dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước; Dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, BTO, BT.
  • LuậtViệtnam 

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Quy trình can thiệp giúp đỡ trẻ bị bạo lực, bị xâm hại tình dục

Quy trình can thiệp giúp đỡ trẻ bị bạo lực, bị xâm hại tình dục

Quy trình can thiệp giúp đỡ trẻ bị bạo lực, bị xâm hại tình dục

Ngày 16/08/2010 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (BLĐTBXH) ban hành Thông tư số 23/2010/TT-BLĐTBXH quy định quy trình can thiệp trợ giúp trẻ bị bạo lực, bị xâm hại tình dục. Quy định mới giao nhiệm vụ trực tiếp cho cá nhân là cán bộ bảo vệ, chăm sóc trẻ em cấp xã tiếp cận thông tin của mọi công dân, tổ chức về các vụ việc của trẻ em bị bạo lực bị xâm hại tình dục; ...

Quy định mới về Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu

Quy định mới về Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu

Quy định mới về Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu

Theo quy định mới tại Nghị định số 87/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu ban hành ngày 13/8/2010, giá tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được xác định theo quy định của pháp luật về trị giá hải quan; trong trường hợp hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng chưa có giá chính thức tại thời điểm đăng ký Tờ khai hải quan hoặc không có hợp đồng mua bán thì giá tính thuế được thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính. Hàng hóa là bưu phẩm, bưu kiện thuộc dịch vụ chuyển phát nhanh có trị giá tính thuế tối thiểu theo quy định của Thủ tướng Chính phủ là hàng hóa được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Điểm đáng lưu ý trong Nghị định là Danh mục lĩnh vực được ưu đãi về thuế nhập khẩu có sự thay đổi cơ bản, có sự phân loại, chọn lọc hợp lý...