Tăng giảm font chữ:

Quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định (NĐ) 52/2006/NĐ-CP quy định về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp (DN).

 

Theo đó, DN phát hành trái phiếu theo nguyên tắc tự vay, tự trả và tự chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng vốn vay. Các hoạt động phát hành trái phiếu phải bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư. Việc phát hành trái phiếu phải tuân thủ các quy định của NĐ này và các quy định khác của pháp luật liên quan. Mục đích sử dụng tiền thu từ phát hành trái phiếu để thực hiện các dự án đầu tư; cơ cấu lại các khoản vay trung và dài hạn; tăng quy mô vốn hoạt động. Trái phiếu được phát hành dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử.

 

Trái phiếu DN có mệnh giá tối thiểu là 100.000 đồng (một trăm ngàn đồng). Các mệnh giá khác là bội số của 100.000 đồng. Các loại mệnh giá của trái phiếu do DN phát hành quyết định cho từng đợt phát hành.

 

Đối tượng mua trái phiếu DN là các tổ chức, cá nhân Việt Nam; người Việt Nam định cư ở nước ngoài; các tổ chức và cá nhân nước ngoài. Các đối tượng là tổ chức của Việt Nam không được sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước cấp để mua trái phiếu DN. Trái phiếu được thanh toán lãi theo định kỳ, ngay khi phát hành hoặc một lần cùng với tiền gốc khi đến hạn.

 

Trái phiếu DN  được tự do chuyển nhượng, cho, tặng, để lại thừa kế hoặc sử dụng để chiết khấu, thế chấp, cầm cố trong các quan hệ tín dụng theo quy định hiện hành của pháp luật. DN không được sử dụng trái phiếu do chính  DN phát hành để chiết khấu, thế chấp, cầm cố trong các quan hệ tín dụng.

 

Việc giao dịch trái phiếu trên thị trường tiền tệ; niêm yết, đăng ký, lưu ký và giao dịch trái phiếu tại các các trung tâm giao dịch chứng khoán được thực hiện theo các quy định của pháp luật liên quan. Không được sử dụng trái phiếu để thay thế tiền trong lưu thông và thực hiện các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

 

(Theo HNM)

 

 

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây