Quy định mới về đánh giá, khen thưởng tổ chức Đảng

Mới đây, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 5/2020/TT-BNV về việc bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua khen thưởng.

Cụ thể, bãi bỏ quy định tại khoản 7 Điều 2 Thông tư 12/2019/TT-BNV:

Điều 2. Quy định chung về khen thưởng

7. Khi khen thưởng đối với tập thể có tổ chức Đảng, đoàn thể thì tổ chức Đảng, đoàn thể phải được đánh giá “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ".

Quy định về đánh giá khen thưởng tổ chức Đảng (Ảnh minh họa)


Ngoài ra, những quy định khác về khen thưởng vẫn được áp dụng theo quy định tại Điều 2 Thông tư 12/2019 gồm:

- Hình thức, mức hạng khen thưởng phải phù hợp với thành tích đạt được. Quan tâm khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua, người dân tộc thiểu số, biên giới, biển đảo, miền núi, vùng sâu, vùng xa…

- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng phải phù hợp với hình thức, mức hạng khen thưởng theo quy định.

- Đối với khen thưởng theo công trạng và thành tích: Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng tính đến thời điểm bộ, ban, ngành, tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ trước 06 tháng, quá thời hạn trên, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương không nhận hồ sơ trình khen thưởng.

- Khi khen thưởng cho tập thể, cá nhân không thuộc đối tượng quản lý về tổ chức, cán bộ, quỹ lương, bộ, ban, ngành, tỉnh chỉ khen thưởng các hình thức thuộc thẩm quyền, không đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước.

Thông tư 5/2020/TT-BNV có hiệu lực thi hành từ ngày 09/11/2020.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục