Quy định quản lý ngoại hối đối với việc mua, bán chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài

Quy định quản lý ngoại hối đối với việc mua, bán chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoàiNgân hàng Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 1550/2004/QĐ-NHNN ngày 6/12/2004 về quản lý ngoại hối đối với việc mua, bán chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán.

Theo Quyết định này, nhà đầu tư nước ngoài được chuyển vốn vào Việt Nam để mua bán chứng khoán, chuyển đổi ngoại tệ ra đồng Việt nam, mở và sử dụng tài khoản đồng Việt Nam để mua, bán chứng khoán, chuyển đổi đồng Việt Nam ra ngoại tệ và chuyển ngoại tệ ra nước ngoài.

Nguồn vốn mà nhà đầu tư nước ngoài được sử dụng để mua chứng khoán gồm: ngoại tệ từ nước ngoài chuyển vào Việt Nam theo qui định quản lý ngoại hối hiện hành; Ngoại tệ và đồng Việt Nam trên tài khoản của nhà đầu tư nước ngoài mở tại ngân hàng được phép; Tiền đồng Việt Nam trên tài khoản góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài mở tại ngân hàng thương mại tại Việt Nam theo qui định của Ngân hàng Nhà nước; Phần lợi nhuận được chia của nhà đầu tư nước ngoài từ hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam; Các khoản thu của nhà đầu tư nước ngoài từ việc chuyển nhượng, thanh lý, giải thể từ hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo qui định của pháp luật; Tiền lương, thưởng và các thu nhập hợp pháp khác của cá nhân nước ngoài tại Việt Nam theo qui định của pháp luật; Các nguồn khác được ngân hàng chấp nhận.

Nguồn vốn chuyển vào và ra khỏi Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài gồm: ngoại tệ từ nước ngoài chuyển vào hoặc trên tài khoản ngoại tệ tại ngân hàng được phép tại Việt Nam muốn sử dụng để đầu tư chứng khoán phải chuyển vào tài khoản tiền gửi chuyên dùng không kỳ hạn bằng ngoại tệ của công ty chứng khoán mở tại ngân hàng được phép.

Ngoại tệ phải bán cho Ngân hàng được phép để lấy đồng Việt Nam mua chứng khoán; sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ thuế với Nhà nước Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài được mua ngoại tệ tại ngân hàng được phép để chuyển ra nước ngoài theo qui định của pháp luật về quản lý ngoại hối.

(Nguyễn Hoàng – VietNam Economy)

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Doanh nghiệp nước ngoài sẽ có quyền mua lại doanh nghiệp Nhà nước?

Doanh nghiệp nước ngoài sẽ có quyền mua lại doanh nghiệp Nhà nước?

Doanh nghiệp nước ngoài sẽ có quyền mua lại doanh nghiệp Nhà nước?

Ông Trần Tiến Cường, Trưởng ban Nghiên cứu cải cách và Phát triển doanh nghiệp (Bộ KH&ĐT) cho biết Bộ đang soạn Dự thảo sửa đổi Nghị định 103/1999/NĐ-CP và Nghị định 49/2002/NĐ-CP về mua bán lại doanh nghiệp. Theo đó, đối tượng có quyền mua sẽ được mở rộng sang khối doanh nghiệp nước ngoài. Tuy nhiên dự kiến Chính Phủ sẽ ban hành một Quy chế riêng về quy trình mua.

Chính phủ phê duyệt chương trình cải cách thuế

Chính phủ phê duyệt chương trình cải cách thuế

Chính phủ phê duyệt chương trình cải cách thuế

Ngày 6/12, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định về việc phê duyệt chương trình cải cách hệ thống thuế đến năm 2010. Mục tiêu tổng quát của chương trình là xây dựng hệ thống chính sách thuế đồng bộ, có cơ cấu hợp lý, phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.