Quy định quản lý ngoại hối đối với việc mua, bán chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 1550/2004/QĐ-NHNN ngày 6/12/2004 về quản lý ngoại hối đối với việc mua, bán chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán.

Theo Quyết định này, nhà đầu tư nước ngoài được chuyển vốn vào Việt Nam để mua bán chứng khoán, chuyển đổi ngoại tệ ra đồng Việt nam, mở và sử dụng tài khoản đồng Việt Nam để mua, bán chứng khoán, chuyển đổi đồng Việt Nam ra ngoại tệ và chuyển ngoại tệ ra nước ngoài.

Nguồn vốn mà nhà đầu tư nước ngoài được sử dụng để mua chứng khoán gồm: ngoại tệ từ nước ngoài chuyển vào Việt Nam theo qui định quản lý ngoại hối hiện hành; Ngoại tệ và đồng Việt Nam trên tài khoản của nhà đầu tư nước ngoài mở tại ngân hàng được phép; Tiền đồng Việt Nam trên tài khoản góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài mở tại ngân hàng thương mại tại Việt Nam theo qui định của Ngân hàng Nhà nước; Phần lợi nhuận được chia của nhà đầu tư nước ngoài từ hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam; Các khoản thu của nhà đầu tư nước ngoài từ việc chuyển nhượng, thanh lý, giải thể từ hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo qui định của pháp luật; Tiền lương, thưởng và các thu nhập hợp pháp khác của cá nhân nước ngoài tại Việt Nam theo qui định của pháp luật; Các nguồn khác được ngân hàng chấp nhận.

Nguồn vốn chuyển vào và ra khỏi Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài gồm: ngoại tệ từ nước ngoài chuyển vào hoặc trên tài khoản ngoại tệ tại ngân hàng được phép tại Việt Nam muốn sử dụng để đầu tư chứng khoán phải chuyển vào tài khoản tiền gửi chuyên dùng không kỳ hạn bằng ngoại tệ của công ty chứng khoán mở tại ngân hàng được phép.

Ngoại tệ phải bán cho Ngân hàng được phép để lấy đồng Việt Nam mua chứng khoán; sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ thuế với Nhà nước Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài được mua ngoại tệ tại ngân hàng được phép để chuyển ra nước ngoài theo qui định của pháp luật về quản lý ngoại hối.

(Nguyễn Hoàng – VietNam Economy)

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Hà Nội mạnh tay xử lý tình trạng lấn chiếm đất nông nghiệp

Hà Nội mạnh tay xử lý tình trạng lấn chiếm đất nông nghiệp

Hà Nội mạnh tay xử lý tình trạng lấn chiếm đất nông nghiệp

Đây là nội dung của Kế hoạch 154/KH-UBND do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành ngày 25/5/2023 về tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp; Xử lý việc lấn, chiếm và xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất rừng.