Quy định mức chi của tổ chức tài chính vi mô cho môi giới

(LuatVietnam) Ngày 09/01/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 06/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính đối với tổ chức tài chính vi mô, trong đó đáng chú ý là quy định về chế độ chi môi giới.
Thông tư này chỉ rõ, đối với khoản chi môi giới để cho thuê tài sản (bao gồm cả tài sản xiết nợ, gán nợ), mức chi môi giới của tổ chức tài chính vi mô tối đa không quá 5% tổng số tiền thu được từ hoạt động cho thuê tài sản do môi giới mang lại trong năm. Đối với khoản chi môi giới bán tài sản chế chấp, cầm cố thi mức chi hoa hồng môi giới bán tài sản thế chấp, cầm cố của tổ chức tài chính vi mô không vượt quá 1% giá trị thực tế thu được từ tiền bán tài sản qua môi giới.
Tổ chức tài chính vi mô chỉ chi hoa hồng môi giới cho các tổ chức, cá nhân (trong và ngoài nước) có làm dịch vụ môi giới cho các tổ chức tài chính vi mô, không được áp dụng cho các đối tượng là đại lý của tổ chức tài chính vi mô, các khách hàng được chỉ định, các chức danh quản lý, nhân viên của tổ chức tài chính vi mô. Việc chi hoa hồng môi giới phải gắn với hiệu quả kinh tế do việc môi giới mang lại, phải căn cứ vào hợp đồng và giấy xác nhận giữa tổ chức tài chính vi mô và bên nhận hoa hồng môi giới trên cơ sở văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính…
Ngoài ra, Thông tư cũng quy định trong suốt quá trình hoạt động, sản xuất kinh doanh, tổ chức tài chính vi mô phải đảm bảo duy trì giới hạn đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản cố định phục vụ trực tiếp cho hoạt động kinh doanh theo nguyên tắc: giá trị còn lại của tài sản cố định không vượt quá 50% vốn điều lệ và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ đối với tổ chức tài chính vi mô. Đối với các bất động sản tổ chức tài chính vi mô nắm giữ tạm thời để bán, chuyển nhượng nhằm thu hồi vốn, tổ chức tài chính vi mô không hạch toán tăng tài sản, không thực hiện trích khấu hao…
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 25/02/2013.
 
LuậtViệtnam
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục