Quy định mới về trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 89/2008/NĐ-CP ngày 13/08/2008 hướng dẫn thi hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

 

Theo đó, chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945  và người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến trước ngày Tổng khởi nghĩa 19/8/1945 (gọi chung là người có công với cách mạng) gồm: Trợ cấp hàng tháng, phụ cấp hàng tháng kể từ ngày có quyết định công nhận; được cấp báo Nhân dân hàng ngày, sinh hoạt văn hóa tinh thần phù hợp với điều kiện nơi cư trú.

 

Người có công với cách mạng đang hưởng chế độ ưu đãi theo quy định hiện hành mà chết thì người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí; thân nhân được hưởng trợ cấp 1 lần bằng 3 tháng trợ cấp, phụ cấp mà người hoạt động cách mạng được hưởng trước khi chết.

 

Người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 đã chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi theo quy định hiện hành thì cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng còn sống hoặc con (trong trường hợp cha, mẹ, vợ, chồng không còn) của họ được hưởng trợ cấp chung 1 lần là 50 triệu đồng. Tương tự đối với trường hợp là thân nhân của người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến trước ngày Tổng khởi nghĩa 19/8/1945 thì được trợ cấp 25 triệu đồng; người có công với cách mạng không có vợ hoặc chồng thì thực hiện trợ cấp 1 lần 10 triệu đồng đối với người thờ cúng.

 

Cũng theo Nghị định này, trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng đối với cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng (đang sống cô đơn không nơi nương tựa), con (hoặc con mồ côi) từ 18 tuổi trở xuống hoặc trên 18 tuổi của người có công với cách mạng nếu vẫn tiếp tục đi học, con bị tàn tật nặng từ nhỏ khi hết hạn hưởng trợ cấp vẫn bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

 

(Theo Website Chính phủ)

 

 

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục