Quy định mới về trợ cấp cho người thôi công tác Hội Cựu chiến binh

Những nội dung này được đề cập tại Thông tư số 03/2020/TT-BLĐTBXH do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành ngày 25/02/2020 hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với cựu chiến binh.


trợ cấp cho người thôi công tác Hội Cựu chiến binh
Quy định mới về trợ cấp cho người thôi công tác Hội Cựu chiến binh (Ảnh minh họa)


Theo Thông tư này, cựu chiến binh đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng hàng tháng, khi thôi làm công tác Hội sẽ được hưởng trợ cấp. Bao gồm:

- Cựu chiến binh được bầu cử, bổ nhiệm, tuyển dụng tham gia công tác tại cơ quan Hội cựu chiến binh từ Trung ương đến cấp huyện;

- Cựu chiến binh là Chủ tịch Hội cựu chiến binh cấp xã;

- Cựu chiến binh là Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh cấp xã.

Số tiền trợ cấp được tính như sau:

* Đối với cựu chiến binh là Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh cấp xã

Cứ mỗi năm tham gia công tác Hội được hưởng trợ cấp thôi công tác Hội bằng ½ tháng phụ cấp hiện hưởng:

Mức trợ cấp

=

1/2

x

Phụ cấp hiện hưởng hàng tháng

x

Số năm công tác

* Đối với cựu chiến binh còn lại

Cứ mỗi năm công tác Hội được hưởng trợ cấp 1 lần bằng 1/2 tháng lương hiện hưởng.

Mức trợ cấp

=

1/2

x

Lương theo chức danh + Phụ cấp chức vụ (nếu có) + 5% mức lương tái cử, tái bổ nhiệm (nếu có)

x

Số năm công tác

Trong đó, lương hiện hưởng là tháng lương cuối cùng tại cấp Hội nơi đang công tác (không tính phụ cấp đảng, đoàn thể chính trị - xã hội và phụ cấp công vụ), gồm: mức lương theo chức danh, phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có), 5% mức lương tái cử, tái bổ nhiệm.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/4/2020.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục