Quy định mới về tiêu chuẩn Kiểm sát viên các cấp

Mới đây, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ra Quyết định 26/QĐ-VKSTC quy định tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý và chức danh tư pháp trong ngành Kiểm sát nhân dân, trong đó Kiểm sát viên là một chức danh tư pháp.

Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm sát viên cao cấp, Kiểm sát viên trung cấp và Kiểm sát viên sơ cấp đều cần phải đáp ứng các yêu cầu tại Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014. Đồng thời đáp ứng thêm một số điều kiện khác theo Quy định này, gồm:

- Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao: Phải có trình độ cử nhân hoặc cao cấp lý luận chính trị;

- Kiểm sát viên cao cấp: Có trình độ cử nhân hoặc cao cấp lý luận chính trị;

- Kiểm sát viên trung cấp: Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. 

Quy định mới về tiêu chuẩn Kiểm sát viên các cấp
Quy định mới về tiêu chuẩn Kiểm sát viên các cấp (Ảnh minh họa)

Ngoài các tiêu chuẩn về trình độ nêu trên, Quy định này cũng yêu cầu kiểm sát viên phải là những người không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi; không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi. Về năng lực và uy tín, phải là những người có tư duy đổi mới, có tầm nhìn và khả năng phát hiện những thời cơ, thuận lợi, khó khăn trong thực tiễn…

Quyết định này được ban hành và có hiệu lực ngày 10/02/2020.


Lan Vũ

Tư vấn hỏi đáp

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm