Quy định mới về Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu

(LuatVietnam) Theo quy định mới tại Nghị định số 87/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu ban hành ngày 13/8/2010, giá tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được xác định theo quy định của pháp luật về trị giá hải quan; trong trường hợp hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng chưa có giá chính thức tại thời điểm đăng ký Tờ khai hải quan hoặc không có hợp đồng mua bán thì giá tính thuế được thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.

Hàng hóa là bưu phẩm, bưu kiện thuộc dịch vụ chuyển phát nhanh có trị giá tính thuế tối thiểu theo quy định của Thủ tướng Chính phủ là hàng hóa được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Điểm đáng lưu ý trong Nghị định là Danh mục lĩnh vực được ưu đãi về thuế nhập khẩu có sự thay đổi cơ bản, có sự phân loại, chọn lọc hợp lý.

Trong đó, Phụ lục I nêu rõ danh mục các lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư (gồm24 lĩnh vực thuộc 6 nhóm lĩnh vực); Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư (gồm 39 lĩnh vực thuộc 6 nhóm lĩnh vực), đặc biệt, các lĩnh vực như: sản xuất, chế biến xuất khẩu 80% sản phẩm trở lên, đầu tư theo hợp đồng BOT, BTO, BT…không còn thuộc danh mục được ưu đãi về thuế nhập khẩu.

Phụ lục II là Danh mục các nhóm trang thiết bị được miễn thuế nhập khẩu lần đầu gồm 9 nhóm trang thiết bị bao gồm: hệ thống cung cấp nước các loại; hệ thống điều hòa và thông gió; hệ thống phòng cháy và chống cháy; máy rút tiền, thanh toán tiền tự động…

Thêm vào đó, các Bộ có trách nhiệm ban hành Danh mục các hàng hóa hoặc tiêu chí xác định một số dự án thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi về thuế nhập khẩu tại Phụ lục I thuộc nhiệm vụ, chức năng quản lý của mình.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2010.

Nghị định này thay thế Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu.

  • LuậtViệtnam 

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục