Quy định mới về đăng ký và quản lý hộ khẩu

Quy định mới về đăng ký và quản lý hộ khẩuNgày 19/8, Thủ tướng Chính phủ đã ký Nghị định số 108/2005/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/CP ngày 10/5/1997 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ khẩu.

 

Điều 11 được sửa đổi như sau: Để được đăng ký hộ khẩu tại nơi mới đến, người chuyển đến phải có nhà ở hợp pháp.

 

Nhà ở hợp pháp bao gồm: Nhà ở thuộc sở hữu của người chuyển đến: Nhà ở có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc nhà xây trên đất ở có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Nhà ở có giấy tờ hợp lệ về nhà ở, đất ở theo quy định của pháp luật; Trường hợp nhà ở chưa có một trong các loại giấy tờ quy định nêu trên thì phải có xác nhận của UBND phường, xã, thị trấn về tình trạng hợp pháp của nhà ở, đất ở.

 

Nhà ở được quyền sử dụng hợp pháp gồm: Nhà ở có hợp đồng thuê nhà của cá nhân với cơ quan, tổ chức, cá nhân có chức năng kinh doanh nhà theo quy định của pháp luật; Nhà ở thuộc quyền quản lý của cơ quan, tổ chức có quyết định giao cho cá nhân sử dụng.

 

Nhà ở được chủ nhà có nhà quy định tại những điều nêu trên cho thuê hoặc cho ở nhờ. Đối với nhà ở nhờ phải có sự đồng ý bằng văn bản của chủ nhà về việc cho nhập hộ khẩu và phải đảm bảo diện tích tối thiểu trên một đầu người theo quy định của UBND cấp tỉnh.

 

Không giải quyết đăng ký hộ khẩu thường trú vào các loại nhà nêu trên nếu hiện tại đang có tranh chấp hoặc đang trong vùng quy hoạch đã có thông báo di dời trừ trường hợp bố, mẹ, vợ, chồng, con xin đăng ký hộ khẩu về với nhau.

 

Theo Điều 12 được sửa đổi, bổ sung, những người sau đây chuyển đến thành phố, thị xã (gọi tắt là thành phố) được đăng ký hộ khẩu thường trú:      

 

Người được cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội có thẩm quyền điều động, tuyển dụng (kể cả Quân đội nhân dân và Công an nhân dân đang công tác tại các đơn vị quân đội, công an có trụ sở đóng tại địa bàn thành phố) đến làm việc tại các cơ quan, tổ chức đó, hưởng lương từ ngân sách nhà nước và có nhà ở hợp pháp thuộc một trong các khoản quy định tại Điều 11 sửa đổi.           

 

Người được cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội có thẩm quyền điều động, tuyển dụng đến làm việc theo chế độ hợp đồng không xác định thời hạn trong cơ quan, tổ chức đó (kể cả trong quân đội và công an) có nhà ở theo quy định tại khoản 1 và  khoản 2 Điều 11 sửa đổi.           

 

Người có nhà ở quy định tại khoản 1 Điều 11 sửa đổi, không bị cấm cư trú ở thành phố. Riêng đối với các thành phố trực thuộc Trung ương thì cần có thêm điều kiện cư trú liên tục ở thành phố từ ba năm trở lên.

 

Người thuộc một trong các trường hợp sau đây được chuyển đến đăng ký hộ khẩu với người đang có hộ khẩu thường trú tại thành phố: Cán bộ, công chức đang công tác ngoài tỉnh, thành phố thường xuyên về ở với vợ, chồng, con hoặc bố, mẹ (nếu chưa có vợ, chồng); Người hết tuổi lao động, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, nghỉ thôi việc theo khoản 2 Điều 11 Nghị định số 54/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ chuyển đến ở với con hoặc anh, chị, em ruột (nếu không có vợ, chồng, con); Người tàn tật mất khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi đến ở với bố, mẹ, con. Trường hợp còn bố mẹ, vợ, chồng, con nhưng bố mẹ, vợ, chồng, con không có khả năng nuôi dưỡng hoặc không có bố, mẹ, vợ, chồng, con thì được chuyển đến ở với anh, chị, em ruột; cô, cậu, dì, chú, bác ruột hoặc người giám hộ; Người dưới 18 tuổi không còn bố mẹ hoặc còn bố, mẹ, nhưng bố mẹ không có khả năng nuôi dưỡng đến ở với ông, bà nội ngoại, anh, chị, em ruột, cô, cậu, dì, chú, bác ruột hoặc người giám hộ. Người trên 18 tuổi độc thân, hàng ngày sống cùng với bố, mẹ hoặc ông, bà nội, ngoại (nếu không còn bố, mẹ); Vợ về ở với chồng hoặc ngược lại. Con dâu, con rể về ở với bố mẹ chồng, bố mẹ vợ mà vợ hoặc chồng trước đây đã có hộ khẩu thường trú ở thành phố, nhưng đã bị xóa tên hoặc cắt chuyển hộ khẩu đi nơi khác do chết, đi công tác, học tập, lao động ở nước ngoài hợp pháp hoặc là cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang chuyển công tác đến địa phương khác....

 

Đổi các cụm từ  "Bộ Nội vụ" quy định tại Nghị định số 51/CP ngày 10 tháng 5 năm 1997 của Chính phủ thành cụm từ  "Bộ Công an".

 

Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo, thay thế  Điều 11, Điều 12, khoản 3 Điều 15 của Nghị định số 51/CP ngày 10/5/1997.

 

(Theo Hà Nội Mới)

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Các Luật, Nghị định định về thuế sẽ ban hành trong năm 2024

Các Luật, Nghị định định về thuế sẽ ban hành trong năm 2024

Các Luật, Nghị định định về thuế sẽ ban hành trong năm 2024

Đây là nội dung đáng chú ý tại Quyết định 316/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh điều chỉnh năm 2024 và Chương trình xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023).

Thành lập Vụ Bảo hiểm Y tế

Thành lập Vụ Bảo hiểm Y tế

Thành lập Vụ Bảo hiểm Y tế

Ngày 8/8, Thủ tướng Phan Văn Khải ký Quyết định số 196/2005/QĐ-TTg về việc thành lập Vụ Bảo hiểm Y tế thuộc Bộ Y tế. Theo đó, Vụ Bảo hiểm Y tế có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Y tế thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng chỉ đạo: Kiên quyết xử lý hành vi buôn lậu xăng dầu qua biên giới

Thủ tướng chỉ đạo: Kiên quyết xử lý hành vi buôn lậu xăng dầu qua biên giới

Thủ tướng chỉ đạo: Kiên quyết xử lý hành vi buôn lậu xăng dầu qua biên giới

Ngày 4/8/2005, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 4337/VPCP-V.I truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải về tình hình buôn lậu xăng dầu tại 5 tỉnh biên giới phía Tây Nam. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Thương mại chỉ đạo các công ty đầu mối nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành về kinh doanh xăng dầu...