Quy định mới của Bộ Xây dựng hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

(LuatVietnam) Bộ Xây dựng mới đây đã ban hành Thông tư 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 71/2010/NĐ-CP (sau đây gọi là Nghị định 71) ngày 23/6/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

Dự án phát triển nhà ở quy định tại Điều 4 của Nghị định 71 bao gồm: Dự án phát triển khu nhà ở và dự án phát triển nhà ở độc lập. Trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư, thẩm định, phê duyệt, chấp thuận, thực hiện dự án phát triển nhà ở được quy định cụ thể trong Thông tư này.

Chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở có thể huy động vốn theo quy định tại Điều 9 Nghị định 71, trường hợp huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng, văn bản góp vốn, hợp đồng, văn bản hợp tác đầu tư hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh thì các bên có thể thỏa thuận phân chia lợi nhuận hoặc phân chia sản phẩm là nhà ở hoặc thỏa thuận phân chia bằng cả lợi nhuận và sản phẩm nhà ở; chủ đầu tư chỉ được phép phân chia cho tất cả các hình thức huy động vốn tối đa là 20% số lượng nhà ở thương mại trong mỗi dự án không phải thông qua sàn giao dịch bất động sản…

Việc công nhận quyền sở hữu nhà ở cho các tổ chức, cá nhân được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 88/2009/NĐ-CP. Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà phải có đầy đủ các giấy tờ chứng minh về việc tạo lập nhà ở hợp pháp và phải có bản sao Giấy phép xây dựng và bản sao Giấy chứng nhận đảm bảo an toàn chịu lực do đơn vị có chức năng cấp; trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu cho từng căn hộ trong nhà ở riêng lẻ thì còn phải kèm theo các bản vẽ mặt bằng từng tầng, từng căn hộ do chủ nhà tự đo vẽ hoặc thuê tổ chức có chức năng về đo vẽ thực hiện.

Việc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thương mại của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải thực hiện thông qua sàn giao dịch bất động sản trừ trường hợp chủ đầu tư thực hiện huy động vốn bằng các hình thức quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 9 của Nghị định 71. Sàn giao dịch bất động sản không được tham gia đầu tư, kinh doanh nhà ở, không được mua nhà ở của chủ đầu tư để bán lại cho người khác.

Theo các quy định trong Thông tư thì người Việt Nam định cư ở nước ngoài chỉ cần có giấy tờ chứng minh được phép cư trú tại Việt Nam theo quy định tại Điều 67 của Nghị định số 71 là đủ điều kiện về cư trú, không yêu cầu phải có thời gian cư trú thực tế từ đủ 3 tháng trở lên mới được sở hữu nhà ở…

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và thay thế khoản 1 và 2 Điều 10 Thông tư số 15/2009/TT-BXD. Bãi bỏ các Thông tư số 13/2005/TT-BXD, 05/2006/TT-BXD, 01/2009/TT-BXD. Các quy định liên quan đến nhà ở nêu trong các Thông tư hoặc Quyết định của bộ, ngành và các văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà khác với quy định của Thông tư này thì thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

  • LuậtViệtnam 

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục