Quy định cụ thể lộ trình phát triển kỹ năng nghề tại Luật Việc làm

(LuatVietnam) Đây là một trong những nội dung được đề cập đến trong Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 15/08/2012 của Chính phủ về phiên họp chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật.
Ngoài yêu cầu quy định cụ thể về nội dung và lộ trình thực hiện phát triển kỹ năng nghề trong Luật Việc làm để bảo đảm hiệu quả và tính khả thi của chính sách này trên thực tế; Chính phủ còn nhấn mạnh một số yêu cầu khác, như: Sửa đổi Luật Đất đai 2003 theo hướng quy định minh bạch, rõ ràng hơn các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, bảo đảm thống nhất quản lý Nhà nước về đất đai từ Trung ương đến cơ sở, kết hợp hài hòa lợi ích giữa các bên liên quan; nâng cao hiệu quả các quy định về phòng, ngừa, ngăn chặn tham nhũng; nâng cao hiệu quả việc kiểm soát tài sản, thu nhập; đồng bộ các văn bản pháp luật về khoa học, công nghệ, tạo nền tảng pháp lý giải quyết những bất cập, vướng mắc hiện nay và tăng cường, thu hút đầu tư của toàn xã hội cho khoa học, công nghệ…
Đồng thời, nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng, trình các dự án luật, pháp lệnh, các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật khác, Chính phủ cũng yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ tập trung chỉ đạo công tác xây dựng các dự thảo văn bản; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa cơ quan chủ trì với các ngành, bộ liên quan; rút ngắn thời gian thẩm định; huy động lực lượng, bảo đảm kinh phí cho việc xây dựng văn bản và áp dụng thủ tục rút gọn đối với việc xây dựng, ban hành một số văn bản…
  • LuậtViệtnam 

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục