Quản lý tài khoản học sinh học online theo số định danh cá nhân

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 09/2021/TT-BGDĐT quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên vào ngày 30/3/2021.

Cụ thể, Thông tư này quy định cụ thể trách nhiệm tổ chức dạy học trực tuyến của Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục phổ thông.

Quản lý tài khoản học sinh học online
Quản lý tài khoản học sinh học online theo số định danh cá nhân (Ảnh minh họa)

Trong đó, điểm i khoản 1 Điều 15 Thông tư này nêu rõ một trong những trách nhiệm của Hiệu trưởng là:

Quản lý hồ sơ tài khoản của học sinh và giáo viên dùng trong các phần mềm tổ chức dạy học trực tuyến được xác định theo mã số định danh cá nhân của học sinh và giáo viên từ cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục.

Ngoài ra, Hiệu trưởng còn có trách nhiệm quyết định hình thức dạy học trực tuyến, mức độ, yêu cầu cần đạt của nội dung dạy học nhằm đảm bảo chất lượng dạy học. Đồng thời, phải chịu trách nhiệm thông báo hình thức dạy học, kế hoạch và đánh giá kết quả học tập online cho học sinh và phụ huynh.

Việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng dạy học trực tuyến cho giáo viên, nhân viên thực hiện dạy học trực tuyến bảo đảm chất lượng cũng là trách nhiệm của Hiệu trưởng.

Đặc biệt, các quy định liên quan đến thu học phí và kế hoạch giáo dục, điều kiện bảo đảm việc dạy học trực tuyến, Hiệu trưởng cũng có trách nhiệm phải công bố công khai…

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 16/5/2021.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục