Phấn đấu tỷ lệ phụ nữ trúng cử đại biểu HĐND đạt 30%

Nội dung này được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề cập đến tại Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021.

Theo đó, Nghị quyết này hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

phan dau ty le phu nu trung cu dai bieu hdnd
Phấn đấu tỷ lệ phụ nữ trúng cử đại biểu HĐND đạt 30% (Ảnh minh họa)

Trong đó, khoản 3 Điều 2 Nghị quyết đưa ra một số yêu cầu cụ thể như sau:

- Bảo đảm có ít nhất là 35% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND là phụ nữ; phấn đấu tỷ lệ phụ nữ trúng cử là khoảng 30% tổng số đại biểu HĐND;

- Phấn đấu đạt tỷ lệ từ 30% trở lên đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 tái cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026 ở từng cấp;

- Bảo đảm tỷ lệ hợp lý người trong danh sách chính thức những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND là người dân tộc thiểu số, phù hợp với đặc điểm, cơ cấu dân số của từng địa phương, đặc biệt quan tâm đến những dân tộc thiểu số trong nhiều khóa chưa có người tham gia vào hoạt động của HĐND.

Đáng chú ý: Việc dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu để ứng cử đại biểu HĐND ở mỗi đơn vị hành chính phải đảm bảo dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch, coi trọng chất lượng…

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 11/01/2021.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục