Phụ cấp công vụ trong ngành Công an bằng 10%

(LuatVietnam) Mức phụ cấp công vụ trong ngành Công an bằng 10% cấp bậc hàm, mức lương ngạch bậc hoặc mức phụ cấp cấp bậc hàm, cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hiện hưởng.
Đây là quy định trong Thông tư số 61/2011/TT-BCA được Bộ Công an ban hành ngày 30/08/2011 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp công vụ trong Công an nhân dân.
 
Đối tượng được áp dụng mức phụ cấp này là sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân, nhân viên công an và lao động hợp đồng hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách nhà nước trong Công an nhân dân bao gồm: Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, chuyên môn kỹ thuật; hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn; công nhân, nhân viên Công an và lao động hợp đồng hưởng lương theo bảng lương ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004.
 
Chế độ phụ cấp công vụ quy định tại Thông tư này không áp dụng đối với những người đang trong thời hạn tạm tuyển, thử việc tại Công an các đơn vị, địa phương; học viên hưởng sinh hoạt phí đang học tại các học viện, các trường trong và ngoài lực lượng công an nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan, cán bộ, công nhân, nhân viên và lao động hợp đồng trong các doanh nghiệp của lực lượng Công an nhân dân; lao động hợp đồng không hưởng lương từ ngân sách nhà nước…
 
Tiền phụ cấp công vụ sẽ được chi trả cùng kỳ lương tháng và không tính để đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; khi tính tiền phụ cấp công vụ của mỗi người, nếu mức tiền có số lẻ từ 50 đồng trở lên thì làm tròn thành 100 đồng, nếu dưới 50 đồng thì bỏ.
 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/10/2011; các chế độ phụ cấp công vụ quy định tại Thông tư này được thực hiện từ ngày 01/05/2011. Căn cứ số lượng đối tượng hưởng phụ cấp công vụ, Công an các đơn vị, địa phương lập báo cáo tổng hợp kinh phí tăng thêm gửi về Bộ (Cục Tài chính) trước ngày 15/09/2011.
  • LuậtViệtnam 

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục