Từ 25/11/2020, Phòng thuộc Sở có ít nhất 5 biên chế công chức

Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vừa được Chính phủ sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020.

So với quy định hiện nay tại Nghị định 24 năm 2014, tiêu chí thành lập phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở - cơ quan thuộc UBND cấp tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương đã được sửa đổi, bổ sung. Cụ thể:

- Khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí tối thiểu 07 biên chế công chức với phòng thuộc Sở của TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh; tối thiểu 06 biên chế công chức với phòng thuộc Sở của cấp tỉnh loại I; tối thiểu 05 biên chế công chức với phòng thuộc Sở của cấp tỉnh loại II và loại III;

- Có chức năng, nhiệm vụ tham mưu về quản lý Nhà nước với ngành, lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở.

Phòng thuộc Sở có ít nhất 5 biên chế công chức
Từ 25/11, Phòng thuộc Sở có ít nhất 5 biên chế công chức (Ảnh minh họa)

Đồng thời, Chính phủ cũng sửa đổi cơ cấu, tổ chức của Sở, cụ thể gồm: Phòng chuyên môn, nghiệp vụ; Thanh tra (nếu có); Văn phòng (nếu có); Chi cục và tổ chức tương đương (nếu có); Đơn vị sự nghiệp công lập (nếu có).

(Hiện nay về cơ cấu tổ chức của Sở, Điều 5 Nghị định 24 quy định Văn phòng là tổ chức phải có của Sở và phải có Cổng Thông tin điện tử).

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 25/11/2020.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Các Luật, Nghị định định về thuế sẽ ban hành trong năm 2024

Các Luật, Nghị định định về thuế sẽ ban hành trong năm 2024

Các Luật, Nghị định định về thuế sẽ ban hành trong năm 2024

Đây là nội dung đáng chú ý tại Quyết định 316/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh điều chỉnh năm 2024 và Chương trình xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023).