Trước 9/2019, các trường học phải ban hành Bộ Quy tắc ứng xử

Ngày 10/7/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch 588/KH-BGDĐT về phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm 2019.

Các biện pháp cấp thiết để phòng, chống bạo lực học đường
Các trường học phải ban hành Bộ Quy tắc ứng xử (Ảnh minh họa)


Theo đó, để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, trước tháng 9/2019, các trường học phải hoàn thành việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử.

Cũng thời gian này, các Sở, Phòng, cơ sở giáo dục phải ban hành được Kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn trường học; phòng, chống bạo lực học đường của cơ quan mình; đồng thời, xây dựng cơ chế phối hợp phòng ngừa và xử lý bạo lực học đường giữa ngành Giáo dục, cơ sở giáo dục tại các địa phương với chính quyền, ngành, tổ chức trên địa bàn.

Riêng các trường học phải rà soát các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và xây dựng kế hoạch hỗ trợ hợp lý…

Bên cạnh đó, Bộ còn yêu cầu phải bồi dưỡng, nâng cao năng lực của giáo viên, người lao động trong công tác phòng, chống bạo lực học đường tại các cơ sở giáo dục.

Cụ thể là việc tập huấn, bồi dưỡng giáo viên tích hợp nội dung phòng, chống bạo lực học đường vào giáo dục tình cảm, kỹ năng xã hội đối với giáo viên mầm non và lồng ghép vào nội dung một số môn học, hoạt động giáo dục khác đối với giáo viên phổ thông…


Thùy Linh
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục