TP. Hồ Chí Minh thêm 1 Phó Chánh Văn phòng UBND từ 25/3/2021

Nội dung này được ban hành tại Quyết định 04/2021/QĐ-UBND ngày 11/3/2021 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng UBND thành phố. Hồ Chí Minh.

Theo đó, khoản 1 Điều 3 Chương II Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) TP. Hồ Chí Minh ban hành kèm Quyết định này nêu rõ:

Văn phòng có Chánh Văn phòng và không quá 05 Phó Chánh Văn phòng; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật

Trong khi đó, theo quy định cũ tại khoản 1 Điều 3 Chương II Quy chế ban hành kèm 20/2016/QĐ-UBND, Văn phòng có Chánh Văn phòng và không quá 04 Phó Chánh Văn phòng.

Thêm 1 Phó Chánh Văn phòng UBND TP. Hồ Chí Minh từ 25/3/2021
Thêm 1 Phó Chánh Văn phòng UBND TP. Hồ Chí Minh từ 25/3/2021 (Ảnh minh họa)

Phó Chánh Văn phòng giúp Chánh Văn phòng thực hiện nhiệm vụ được phân công theo dõi từng lĩnh vực công việc, được ký thay Chánh Văn phòng một số loại văn bản ký thừa lệnh theo lĩnh vực được phân công; chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng, trước pháp luật về lĩnh vực được phân công.

Đặc biệt, khi Chánh Văn phòng vắng mặt, một Phó Chánh Văn phòng được ủy quyền điều hành hoạt động của Văn phòng.

Đồng thời, theo quy định cũ, Văn phòng UBND thành phố làm việc theo chế độ thủ trưởng kết hợp với chế độ chuyên viên nhưng theo quy định mới, Văn phòng làm việc theo chế độ thủ trưởng, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 25/3/2021.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục